58ο Τζάμπορη των Αιθέρων – 19o Τζάμπορη στο Διαδίκτυο - (58th Jamboree-On-The-Air - 19th Jamboree-On-The-Internet)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2015
A/A: 98 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 98_2015.pdf
ΑΝ.98_1_Αναφορά Συμμετοχής_2015.doc
ΑΝ.98_2_JOTA_JOTI_for_Newbies_gr.pdf