Πανελλήνια συλλογή φαρμάκων για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/09/2015
A/A: 92 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2015.pdf