«Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Παλαιών Προσκόπων Ελλάδος (Κ.Ε.Π.Π.Ε) & παράδοση άμεσης εποπτείας των Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων (Ε.Π.Π.) από το Διοικητικό Συμβούλιο»

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 24/12/2015
A/A: 137 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας:


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 137_2015.pdf
ΑΝ.137_ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΣ.pdf