Χριστουγεννιάτικη δράση Προσκοπικών Δικτύων: «Ένας κύκλος έκλεισε, αλλά η δράση συνεχίζεται… συμπληρώνεται …γίνεται συμΠΡΑΞΗ!»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/12/2015
A/A: 126 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 126_2015.pdf
ΑΝ.126_logo +_Α_Β+υ+_+_ 222.png
ΑΝ.126_Page111.jpg
ΑΝ.126_ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.doc