Συμβολή του Σ.Ε.Π. στην προσφυγική κρίση – Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Αποστολή: Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/11/2015
A/A: 122 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κοινωνικής Προσφοράς


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 122_2015.pdf