ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Στέλεχος Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 15/01/2020
A/A: 30 / 2020

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για 
Στέλεχος Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να προσλάβει Στέλεχος στις Υπηρεσίες της κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με την από 14 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Βασικές Αρμοδιότητες
Οι βασικές αρμοδιότητες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) του Στελέχους Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης, είναι:
Υποστήριξη στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύματος,
Διαχείριση επικοινωνιακού υλικού,
Επικοινωνία (έγγραφη και προφορική) με φορείς, Μ.Μ.Ε., φυσικά πρόσωπα κ.λπ.,
Υποστήριξη και υλοποίηση χορηγικών προγραμμάτων,
Υποστήριξη εξωτερικού συνεργάτη στην υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής του Ιδρύματος,
Υποστήριξη των Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος (προετοιμασία αποστολών εξωτερικού, ανταποκρίσεις, μεταφράσεις κ.λπ.).

Προσόντα για τη θέση
Τα ενδιαφερόμενα άτομα θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
Επιθυμητό Πτυχίο Γ’ βάθμιας Εκπαίδευσης στο Marketing, την Επικοινωνία ή άλλη σχετική κατεύθυνση,
Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων Office,
Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτός & προφορικός λόγος) και επιθυμητή γνώση γαλλικής γλώσσας,
Γνώση τεχνικών παρουσίασης,
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες ενδιαφερόμενους),
Άτομο επικοινωνιακό, δημιουργικό και ευέλικτο.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων προσφέρει
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας,
Ομαδική ασφάλιση,
Οφέλη & πλεονεκτήματα Μελών Σ.Ε.Π.,
Ειδικές τιμές στο Προσκοπικό Πρατήριο,
Ευκαιρία εθελοντικής εργασίας στη μεγαλύτερη εθελοντική κίνηση για νέους στην Ελλάδα.

Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ – Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Πατινιωτάκη, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ./Σ.Ε.Π.) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  [email protected].

Η επιλογή θα γίνει μετά από αξιολόγηση των προαναφερθέντων δικαιολογητικών και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός / μιας εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

30_15.01.2020_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ.pdf