Τροποποιήσεις Κανονισμού Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/12/2019
A/A: 97 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2019, ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων, που προτάθηκαν μετά από σχετική επεξεργασία των Μελών της Επιτροπής Μελέτης των Προτάσεων για απονομή του Προσκοπικού Παρασήμου Αργυρού Φοίνικα και του Μεταλλίου Προσκοπικής Αξίας.

Οι τροποποιήσεις αφορούν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων στην Επιτροπή προτάσεων ηθικών αμοιβών και τιμητικών διακρίσεων (Μέρος 2ο, Κεφάλαιο Β, Παράγραφοι 3.1, 3.2, 4.1 και 4.5) καθώς και σε επικαιροποίηση διατάξεων, μετά από προηγούμενες τροποποιήσεις σε άλλους Κανονισμούς (Κανονισμός Διοίκησης – Οργάνωση & Λειτουργία Σ.Ε.Π., Κανονισμός Παλαιών Προσκόπων).

Ο τροποποιημένος Κανονισμός Ηθικών Αμοιβών και Τιμητικών Διακρίσεων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 97_2019.pdf