ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 02/12/2019

Ψήφισμα

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

εν ενεργεία Αρχηγού Κοινότητας 1ου Συστήματος Αεροπροσκόπων Πεύκης

α π ο φ ά σ ι σ ε 

- Να τηρηθεί μεσίστια η Σημαία του Σ.Ε.Π. την ημέρα της κηδείας του
- Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
- Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη του


Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Άγγελος Παπαντωνίου.pdf