17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Π._ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 29/11/2019
A/A: 92 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης 2018 – 2021 της Γενικής Εφορείας, με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε τη διεξαγωγή του 17ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εκπαιδευτών στις 8-9 Φεβρουαρίου 2020 στην Αθήνα.

Στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτών, με σύνθημα «Επένδυση στον Άνθρωπο», προσδοκούμε με συλλογική συμμετοχή όλων να συμβάλλουμε στη βελτίωση του πλαισίου της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, μέσα από εποικοδομητικές συζητήσεις και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

Οργανωτικά Θέματα

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα ξεκινήσουν το πρωί του Σαββάτου 8 Φεβρουαρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθούν το απόγευμα της Κυριακής 9 Φεβρουαρίου 2020 στις 15:00. 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα: 

Παρουσίαση – Αξιολόγηση Έργου Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. 2017-2019
Προτάσεις βελτίωσης του Κανονισμού Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.
        - Ανάπτυξη, εξέλιξη και αξιολόγηση του Προσωπικού Εκπαίδευσης
       - Συμβούλιο Εκπαίδευσης – Ουσιαστική Συμβολή στην εκπαίδευση του Σ.Ε.Π.
       - Προτάσεις ανανέωσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος των Ενηλίκων Στελεχών του Σ.Ε.Π.
Βιωματική Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή, σύγχρονες μέθοδοι και μέσα.
Ανάδειξη Αιρετών Μελών Συμβουλίου Εκπαίδευσης.

Την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελούν οι κ.κ.:
Παντελής Προμπονάς, Αναπληρωτής Γενικός Έφορος (ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής),
Ηλίας Κωτσάτης, Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. Κέρκυρας,
Στέλιος Νικογιάννης, Αρχηγός Συστήματος 52ου Συστήματος Προσκόπων Παγκρατίου, Π.Ε. Αθηνών,
Ιωάννα Τζόβολου, Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικής Πελοποννήσου,
Νίκος Χατζηαθανασίου, Αρχηγός Συστήματος 1ου Συστήματος Προσκόπων Περιστερίου, Π.Ε. Δυτικής Αττικής.
Σταματία Κεράνη, Γραμματεία Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε / Σ.Ε.Π.

Προσυνεδριακή Διαδικασία

Τα τελευταία χρόνια, σε εναρμόνιση με τις προτάσεις των Πανελληνίων Συνεδρίων Εκπαιδευτών του 2011, του 2014 και του 2016, τις οποίες υιοθέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων σχεδίασε και υλοποιεί την Εκπαίδευση των Ενηλίκων Στελεχών, με τη φιλοσοφία η Προσκοπική Εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες που προκύπτουν από την άσκηση των καθηκόντων των Ενηλίκων Στελεχών, να εξασφαλίζεται η πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευτών, να αξιοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Μάθησης, να διευκολύνεται η ευχερής πρόσβαση όλων των Ενηλίκων Στελεχών στην Εκπαίδευση ανεξαρτήτως γεωγραφικών, οικονομικών και χρονικών συνθηκών και εν τέλει να δίδεται έμφαση στην πραγματική, σταδιακή και ωφέλιμη κατάκτηση της γνώσης, ώστε τα Ενήλικα Στελέχη να είναι σε θέση να παρέχουν καλύτερο Προσκοπικό Πρόγραμμα. 

Βασικό αντικείμενο συζήτησης του Συνεδρίου είναι η αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης της Εκπαίδευσης, με σκοπό την ανάδειξη επιμέρους τομέων, λειτουργιών και διαδικασιών, όπου απαιτούνται διαφοροποιήσεις ή περαιτέρω ενέργειες, για την ικανοποίηση των παραπάνω αναγκών και παραδοχών. 

Η Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε. έχει ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους Εφόρους Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Εφορειών, καταγράφοντας επιμέρους ζητήματα και προτάσεις που διατυπώθηκαν. Πέραν αυτού, προκειμένου οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο να έχουν συνθετικό και αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα, καλούνται οι Περιφερειακές Εφορείες συλλογικά αλλά και οι Αρχηγοί Συστημάτων και τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης ατομικά, να συμβάλλουν καταθέτοντας γραπτώς τις απόψεις τους, έως την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. training@sep.org.gr.   Όσα κείμενα αποσταλούν, ανεξαρτήτως αν οι συντάκτες τους θα μετέχουν στο Συνέδριο, θα περιληφθούν σε ειδική έκδοση που θα δημοσιοποιηθεί εγκαίρως, μαζί με τις εισηγήσεις της Εφορείας Εκπαίδευσης Γ.Ε. προς το Συνέδριο.

Επίσης, προκειμένου ο διάλογος να είναι πιο παραγωγικός, υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης προσυνεδριακών συναντήσεων στις έδρες των Περιφερειακών Εφορειών, μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Εκπαίδευσης Γ.Ε.

Λεπτομέρειες Διεξαγωγής 

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσης που έχουν σε ισχύ Εντολή Διοίκησης και έχουν καταβάλει την ετήσια συνδρομή τους για το έτος 2020. Τις εργασίες του Συνεδρίου καλούνται επίσης να παρακολουθήσουν οι Έφοροι της Γενικής Εφορείας, οι Περιφερειακοί Έφοροι καθώς και οι διατελέσαντες Γενικοί Έφοροι Σ.Ε.Π. και Έφοροι Εκπαίδευσης Γ.Ε.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Σεράφειο Κέντρο Αθλητισμού, Πολιτισμού και Καινοτομίας του Δήμου Αθηναίων (http://www.serafio.gr) στην περιοχή του Ρουφ (λεπτομέρειες για την πρόσβαση θα αποσταλούν από την Οργανωτική Επιτροπή στους συμμετέχοντες του Συνεδρίου). Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στον σύνδεσμο https://bit.ly/2JNjSnE, μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2020.

Για την κάλυψη των δαπανών διεξαγωγής του Συνεδρίου, κάθε Σύνεδρος θα συμβάλλει με το ποσό των είκοσι Ευρώ (€ 20,00), το οποίο καλύπτει τη γραμματειακή υποστήριξη (φάκελοι, γραφική ύλη κ.λπ.), διαλείμματα καφέ,  γεύμα το Σάββατο το μεσημέρι και ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι της Κυριακής. Περαιτέρω θα εφαρμοστεί έκπτωση 30% και η συμμετοχή διαμορφώνεται στοποσό των δέκα τεσσάρων Ευρώ (€ 14,00), για τα μέλη του Προσωπικού Εκπαίδευσηςπου θα μετακινηθούν από τις Περιφερειακές Εφορείες Ανατολικής Μακεδονίας &Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κέρκυρας, Λέσβου, Χίου, Δωδεκανήσων, ΑνατολικήςΚρήτης, Δυτικής Κρήτης και Κυκλάδων.

Για να υποβληθεί η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του ποσού της οικονομικής συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό με αριθμό 362-002002-004018 της ALPHABANK (IBAN: GR3901403620362002002004018) (στην αιτιολογία κατάθεσης πρέπει να αναγραφεί η φράση «17ΣΕ - ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ») ή του γραμματίου είσπραξης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Σ.Ε.Π.

Για τη διευκόλυνση όσων μετακινηθούν από την περιφέρεια, θα υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης στο Εντευκτήριο Προσκόπων Βύρωνα (Βουτζά 73 & Φλέμιγκ, Βύρωνας). 

Σας καλώ όλες και όλους να συζητήσουμε, να υποβάλουμε προτάσεις και να συναποφασίσουμε για την περαιτέρω πορεία και εξέλιξη της Προσκοπικής Εκπαίδευσης, με γνώμονα το διαρκές ζητούμενο για μεγαλύτερη υποστήριξη και ανάπτυξη των Ενηλίκων Στελεχών μας. Συλλογικά, συντεταγμένα και με τροφοδότη τις εμπειρίες μας, στην αυγή των 110 χρόνων του Ελληνικού Προσκοπισμού, ας σχεδιάσουμε με ανοικτούς ορίζοντες και προοδευτική σκέψη τα επόμενα βήματα της Προσκοπικής Εκπαίδευσης.

Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 4: ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 92_2019_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf