Πιλοτικό πρόγραμμα υποστήριξης λειτουργίας Προσκοπικών Κέντρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 25/11/2019
A/A: 90 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων

Σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης 2018-2021 της Γενικής Εφορείας, η Εφορεία Προσκοπικών Κέντρων Γ.Ε. έχει εκπονήσει ένα σχέδιο υποστήριξης της λειτουργίας των Προσκοπικών Κέντρων με εθελοντές, Ενήλικα Μέλη της Κίνησης, το οποίο την αμέσως προσεχή περίοδο θα λειτουργήσει πιλοτικά, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τα Προσκοπικά Κέντρα αλλά και για τους ενδιαφερόμενους εθελοντές.

Τα Προσκοπικά Κέντρα μας μπορούν να λειτουργήσουν ως πυλώνες ανάπτυξης και εξωστρέφειας της Κίνησης στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία αλλά, παράλληλα, μπορούν να βοηθήσουν και τα Ενήλικα Μέλη μας να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες που θα τους είναι χρήσιμες και στην επαγγελματική τους πορεία.

Η πιλοτική εφαρμογή αφορά αρχικά το Πανελλήνιο Προσκοπικό Κέντρο Καβαλάρι, στο Κιλκίς, όπου οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές θα προσφέρουν υπηρεσίες που αφορούν στη γενικότερη λειτουργία του Προσκοπικού Κέντρου και περιλαμβάνουν δομημένα προγράμματα δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες του Προσκοπικού Κέντρου, λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων και υποδομών κ.ά., ενώ η ελάχιστη χρονική διάρκεια παραμονής των εθελοντών στο πρόγραμμα είναι τέσσερις (4) ημέρες.

Στους ενδιαφερόμενους εθελοντές θα παρέχονται από το Προσκοπικό Κέντρο για το χρονικό διάστημα παραμονής τους στο πρόγραμμα, η διατροφή και διαμονή τους, καθώς και η μεταφορά από και προς τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουριών Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο που θα λειτουργήσει μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Αρχηγό του Προσκοπικού Κέντρου κ. Στέλιο Αγγελίδη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] καθώς και στο τηλέφωνο 6942554480.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣΕπισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 90_2019.pdf