Πίνακας Υποψηφίων Αιρετών Μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. _ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/11/2019
A/A: 89 / 2019

Ανακοίνωση

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (άρθρα 8 παρ. 2β) σας γνωρίζουμε ότι περιήλθαν έγκαιρα στην Κεντρική Διοίκηση του Σ.Ε.Π. οι κατωτέρω υποψηφιότητες για την ανάδειξη Αιρετών Μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε., οι οποίες πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις:

1

Διακονάς Ιωάννης

Ε.Π.Π. Περάματος

2

Διονυσιώτης Ιωάννης

Ε.Π.Π. Κηφισιάς

3

Κανελλόπουλος Παναγιώτης

Ε.Π.Π. 2ου Σ.Π. Βύρωνα

4

Κουρνιδάκης Ιωσήφ

Ε.Π.Π. Χανίων

5

Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Ε.Π.Π. Τ.Ε. Νίκαιας – Κορυδαλλού

6

Μαναράκης Δημήτριος

Ε.Π.Π. Άργους

7

Μεταξάς Τριαντάφυλλος

Ε.Π.Π. 8ου Σ.Π. Τούμπας

8

Νάστος Κωνσταντίνος

Ε.Π.Π. Λάρισας

9

Πανάρετος Χαράλαμπος

Ε.Π.Π. 2ου Σ.Π. Πατρών

10

Παντουβάκης Αντώνιος

Ε.Π.Π. Ηρακλείου

11

Πιπέρογλου Νικόλαος

Ε.Π.Π. Τ.Ε. Ζωγράφου

12

Σίδερης Θεόδωρος

Ε.Π.Π. 3ου Σ.Π. Πατρών

13

Τρέσσος Δημήτριος

Ε.Π.Π. Λέσβου στην Αθήνα

14

Τριανταφυλλόπουλος Κωνσταντίνος

Ε.Π.Π. Ηλείας

15

Τζίφας Κωνσταντίνος

Ε.Π.Π. Ζωγράφου

16

Φωτίου Λευκοθέα

Ε.Π.Π. Π.Ε. Μαγνησίας


Περαιτέρω, σε εφαρμογή του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων (άρθρο 8 παρ. 1), όπως αυτός τροποποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.10.2019, στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Αιρετών Μελών Κ.Ε.Π.Π.Ε. που θα διεξαχθούν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων θα αναδειχθούν επτά (7) τακτικά Μέλη Κ.Ε.Π.Π.Ε. και (3) τρία αναπληρωματικά. 

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη συνεδρίαση της 19.11.2019 του Διοικητικού Συμβουλίου, σε συνέχεια των τροποποιήσεων της 21.10.2019, αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 8 παρ. 2ε του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων ως ακολούθως, με άμεση εφαρμογή από το προσεχές 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων.

«Άρθρο 8 παρ.2ε:
Η εκλογή διενεργείται με μυστική ψηφοφορία από ενιαίο πίνακα υποψηφίων, στον οποίο ο κάθε Σύνεδρος θέτει έως επτά (7) σταυρούς προτίμησης. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας και της εξαγωγής των αποτελεσμάτων συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή σχετικό Πρακτικό το οποίο διαβιβάζεται στην Κ.Ε.Π.Π.Ε. και μέσω αυτής στο Δ.Σ./Σ.Ε.Π., τα δε ψηφοδέλτια και λοιπά παραστατικά παραδίδονται προς φύλαξη στην Κ.Ε.Π.Π.Ε.».

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 89_2019_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf