Προσφορά υπηρεσίας στη Χίο, στήριξη στους πρόσφυγες σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/11/2015
A/A: 114 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κοινωνικής Προσφοράς


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 114_2015.pdf