Εθνική Λυρική Σκηνή, παιδική όπερα-μπαλέτο «Καρμενσίτας»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 12/11/2015
A/A: 112 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 112_2015.pdf