Συνάντηση “18th International Youth Gathering for Cultural Exchange, Oman, 3-11 November 2015”

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/09/2015
A/A: 83 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 83_2015.pdf