«Είναι δύσκολο το φετινό καλοκαίρι... αλλά...!» - Μήνυμα του Γενικού Εφόρου προς τους Αρχηγούς και τους Βαθμοφόρους των Κατασκηνώσεων, Μεγάλων Δράσεων Υπαίθρου και Ταξιδιών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/07/2015
A/A: 72 / 2015

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 72_2015.pdf