Τροποποιήσεις στον Κανονισμό Παλαιών Προσκόπων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/11/2019
A/A: 84 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2019, ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, αφού έλαβε υπόψη του προτάσεις που υποβλήθηκαν από την Κ.Ε.Π.Π.Ε. 

Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις που επέρχονται είναι οι ακόλουθες:
Άρθρο 2 παρ. 1: Προστίθεται η δυνατότητα εγγραφής ως Μελών σε Ε.Π.Π. προσώπων που τυγχάνουν της ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής και φίλων του Προσκοπισμού, που δεν είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την προσκοπική ζωή ως ανήλικοι ή ως Ενήλικα Στελέχη του Σ.Ε.Π., αλλά αποδέχονται τις Αρχές του Προσκοπισμού και τον σκοπό του Σ.Ε.Π., όπως η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από το καταστατικό κείμενο της Παγκόσμιας Προσκοπικής και Οδηγικής Φιλίας (I.S.G.F.). Μέλη με αυτή την ιδιότητα δεν μπορούν να συγκαταλέγονται στα Ιδρυτικά Μέλη Ε.Π.Π.
Άρθρο 3Β παρ. 2: Ρυθμίζεται η διαδικασία αντικατάστασης των Μελών της Ομάδας Συντονισμού στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. 
Άρθρο 8 παρ. 1: Τροποποιείται η σύνθεση της Κ.Ε.Π.Π.Ε., η οποία θα αποτελείται από επτά (7) Μέλη Ε.Π.Π., αναδεικνυόμενα από το Πανελλήνιο Συνέδριο Παλαιών Προσκόπων, ένα (1) Μέλος του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. και ένα (1) Μέλος οριζόμενο με απόφαση του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., με κριτήριο το ενδιαφέρον του για το εν γένει έργο των Παλαιών Προσκόπων. 
Άρθρο 10 παρ. 7: Ορίζεται ότι τα Μέλη του Προεδρείου του Πανελληνίου Συνεδρίου Παλαιών Προσκόπων ασκούν παράλληλα και καθήκοντα Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία ανάδειξης των αιρετών Μελών της Κ.Ε.Π.Π.Ε.
Άρθρο 14 παρ. 1γ: Προστίθεται η περίπτωση της απαλλαγής Μέλους της Ομάδας Συντονισμού από τα καθήκοντά του, ως μέτρο για την αντιμετώπιση παραπτωμάτων.
Άρθρα 5 παρ. 3, 5 παρ. 5, 9 παρ. 4, 10 παρ. 4γ, 15 παρ. 3: Προστίθενται διευκρινίσεις και λεκτικές βελτιώσεις.

Με τις παραπάνω τροποποιήσεις, σε συνέχεια προηγούμενων τροποποιήσεων του Κανονισμού Παλαιών Προσκόπων, ευελπιστούμε ότι διευκολύνεται η καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των Ε.Π.Π. και της Κ.Ε.Π.Π.Ε. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 84_2019.pdf