Συμμετοχή Προσκοπικών Τμημάτων σε Εορτασμούς Εθνικών Επετείων και συναφών Εκδηλώσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 22/10/2019
A/A: 79 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Δημοσίων Σχέσεων


Τις επόμενες οι ημέρες οι Πρόσκοποι της Ελλάδος θα συμμετάσχουμε στις επετειακές εκδηλώσεις για να τιμήσουμε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και το ηρωικό ΟΧΙ του ελληνικού λαού στον φασιστικό- ναζιστικό άξονα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η συμμετοχή μας σε όλες τις συναφείς εκδηλώσεις (καταθέσεις στεφάνων, παρελάσεις, δοξολογίες και επιμνημόσυνες δεήσεις, επίσημες εκδηλώσεις μνήμης) έχει στόχο την απόδοση της πρέπουσας τιμής στις θυσίες του ελληνικού λαού για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Πατρίδας μας.

Με την έννοια αυτή θα πρέπει να θυμόμαστε πως σε αυτές εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη παιδαγωγική και εθελοντική Κίνηση για νέους και πως θα πρέπει να εκπέμπουμε τα ορθά μηνύματα σε σχέση με την εικόνα, την ταυτότητα και τον σκοπό του Προσκοπισμού.

Με βάση τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. και τους Κανονισμούς Διοίκησης και Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας οφείλουμε να θυμίσουμε τα παρακάτω:

Α. Εκπροσώπηση

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εκπροσωπούν στην περιοχή ευθύνης τους οι Περιφερειακοί Έφοροι ή, εφόσον οργανώνονται περισσότερες της μίας εκδηλώσεις, εκπρόσωποί τους οι οποίοι ορίζονται εκ των προτέρων και γνωστοποιούνται στα Προσκοπικά Κλιμάκια τα οποία μετέχουν στις εν λόγω εκδηλώσεις.

Ειδικά στις μαθητικές παρελάσεις, οι Περιφερειακοί Έφοροι ορίζουν κατά την κρίση τους ένα Ενήλικο Στέλεχος που έχει την ευθύνη για την εικόνα, τη διάταξη και την παρουσία των Κλιμακίων που παρελαύνουν. Το Ενήλικο Στέλεχος οφείλει να επιμελείται τα ως άνω στοιχεία με βάση της οδηγίες του Σ.Ε.Π. και τις εγκυκλίους που εκδίδουν οι κατά τόπους Δήμοι, Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Επιτροπές που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης της παρέλασης (βλ. Σημείο Γ της παρούσης).

Β. Εμφάνιση

Ενήλικα Στελέχη ή Τμήματα που μετέχουν σε επετειακές εκδηλώσεις οφείλουν να φορούν την Προσκοπική Στολή όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του Σ.Ε.Π. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Ειδικά στις μαθητικές παρελάσεις που συμμετέχουν τα Τμήματα του Σ.Ε.Π., πέραν της Ελληνικής Σημαίας, του σήματος του Σ.Ε.Π., των σημάτων της Περιφερειακής Εφορείας και των Προσκοπικών Τμημάτων, δεν φέρουμε, ούτε σύρουμε, ούτε εμφανίζουμε κανένα άλλο κινητό αντικείμενο (π.χ. ξύλινες κατασκευές, αερομοντέλα και μακέτες αεροδρομίων, αντίσκηνα, σακίδια, εξοπλισμό βουνού, λυκοκεφαλές κ.ά.). Προσκοπικές Λέμβοι συρόμενες ή ρυμουλκούμενες μπορούν να εμφανίζονται στολισμένες και αρματωμένες με τη φέρουσα εξάρτησή τους, χωρίς πλήρωμα, μετά από έγκριση του Περιφερειακού Εφόρου και της αρχής που έχει την ευθύνη οργάνωσης της Παρέλασης.

Επιπλέον, κατά τον βηματισμό της παρέλασης ακολουθούμε τον συνηθισμένο βηματισμό των μαθητικών παρελάσεων και δεν κρατούμε κανένα χέρι σε ακινησία καθώς παραπέμπει σε ανθρώπους φέροντες οπλισμό.

Τέλος, όπου υφίσταται Προσκοπική Φιλαρμονική ή τυμπανιστές που πρόκειται να συμμετάσχει στη Παρέλαση οφείλουν να φορούν την Προσκοπική Στολή τους όπως περιγράφεται στον Κανονισμό Στολών και Διακριτικών του Σ.Ε.Π. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1), η δε συμμετοχή τους στην Παρέλαση να έχει την έγκριση του Περιφερειακού Εφόρου και της αρχής που έχει την ευθύνη οργάνωσης της Παρέλασης.

Γ. Διάταξη Παρελάσεων

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με τον Κανονισμό Εικόνας, Εξωστρέφειας και Επικοινωνίας:

Τα Τμήματα παρελαύνουν κατά τετράδες, εκτός εάν τοπικοί λόγοι επιβάλουν παράταξη κατά τριάδες. Οι Εξάδες των Λυκοπούλων και οι Ενωμοτίες των Προσκόπων καλό είναι να μετέχουν αμιγείς στην παρέλαση.
Ως σημαιοφόρος τοποθετείται πάντοτε ένας Βαθμοφόρος συνοδευόμενος από δύο ή πέντε παραστάτες, οι οποίοι προέρχονται από όλα τα μετέχοντα Τμήματα. Δεν χρησιμοποιούνται Λυκόπουλα ως παραστάτες. Σε κάθε περίπτωση στον σχηματισμό της Σημαίας θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση και των δύο φύλων.
Μετά τον σημαιοφόρο ακολουθεί ο Αρχηγός Συστήματος ή ο Περιφερειακός Έφορος με το επιτελείο του εάν πρόκειται για παρέλαση Περιφερειακής Εφορείας.
Αν υπάρχει Προσκοπική Φιλαρμονική ή τυμπανιστές, παρελαύνουν μετά την Σημαία.
Εμπρός από κάθε Τμήμα παρελαύνει ο φέρων το Σήμα του Τμήματος, ο Αρχηγός, οι Υπαρχηγοί, ακολουθούν δε τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι, οι Ανιχνευτές και τα Μέλη του Προσκοπικού Δικτύου.
Η απόσταση μεταξύ δύο Εξάδων ή Ενωμοτιών είναι ένα μέτρο περίπου. Κατ' αυτόν τον τρόπο το Τμήμα εμφανίζεται συμπαγές και έχει τη δυνατότητα να διατηρεί ζύγιση και στοίχιση.

Η παράταξη παρέλασης Προσκοπικών Τμημάτων μπορεί να υποστεί ορισμένες μεταβολές σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχής που έχει την ευθύνη οργάνωσης της Παρέλασης, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και συνθήκες.

Ο σημαιοφόρος κατά τη διάρκεια της παρέλασης, κρατάει το κοντάρι της Σημαίας με το αριστερό χέρι σε ημικατακόρυφη θέση. Διερχόμενος από το σημείο των επισήμων, στο ύψος του δείκτη Β, τοποθετεί τη σημαία σε κατακόρυφη θέση και την επαναφέρει σε ημικατακόρυφη όταν φτάσει στο δείκτη Γ. Στον Δείκτη Β όλοι οι παραστάτες (πλην του πρώτου δεξιά) καθώς και ο σημαιοφόρος στρέφουν το κεφάλι προς τους επισήμους.

Παρακαλώ για την ορθή τήρηση των παραπάνω τόσο στην προσεχή Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου όσο στο σύνολο των επετειακών εκδηλώσεων σχετικά με εθνικές επετείους, επετείους απελευθέρωσης, επετείους μνήμης ολοκαυτωμάτων, επετείους εθνικών ηρώων και άλλων συναφών εκδηλώσεων. 

Τέλος, ελπίζω ότι η παρουσία μας σε δημόσιες εκδηλώσεις της επετείου της 28ης Οκτωβρίου συνοδεύονται από Προσκοπικές Δράσεις αφιερωμένες στις μεγάλες στιγμές θυσίας για τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία και την ελευθερία της Πατρίδας μας.


Συνημμένα:
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
- Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Αρ.Πρωτ.92399/Γ2, 14-7-08 με Θέμα: Συμμετοχή των μαθητών σε εκδηλώσεις του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 79_2019.pdf
ΑΝ.79_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.png
ΑΝ.79_Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας Αρ.Πρωτ.92399_Γ2, 14-7-08.pdf