Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 17/10/2019
A/A: 12 / 2019

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π. στις συνεδριάσεις της 5ης & της 11ης Οκτωβρίου 2019, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Προσωρινή Λειτουργία Συστήματος:
1ου Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Νέας Αγχιάλου, Περιφερειακής Εφορείας Μαγνησίας.

Ίδρυση Δεύτερης Ομάδας Προσκόπων:
1ου Σύστημα Προσκόπων Χαϊδαρίου, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Αττικής.

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος:
2ου Σύστημα Προσκόπων Τρικάλων, Περιφερειακής Εφορείας Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12_2019.pdf