Βελτιώσεις στον Κανονισμό Ασφαλείας & Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/10/2019
A/A: 77 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2019 ενέκρινε συγκεκριμένες βελτιώσεις στον Κανονισμό Ασφάλειας και Διοικητικών Θεμάτων Προσκοπικών Δράσεων, στο Κεφάλαιο 8 «Ασφάλεια Πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών».

Οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις, βελτιώσεις και προσθήκες τίθενται με μπλε χρώμα, ώστε να είναι ευχερώς εμφανείς, στο σώμα του Κανονισμού, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π. και αποσκοπούν στη διευκρίνιση ρυθμίσεων του Κανονισμού, ενσωμάτωση νομοθετικών διατάξεων της πολιτείας και επικαιροποίηση θεμάτων ασφαλείας κατά τον πλου Ναυτοπροσκοπικών Σκαφών.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 77_2019.pdf