Βελτιώσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 11/10/2019
A/A: 76 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης


Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2019 ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις στον Κανονισμό Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ενηλίκων Μελών Σ.Ε.Π. /Μέρος ΙΙ, που αφορούν σε διευκρινίσεις ρυθμίσεων του Κανονισμού, βελτιώσεις στην ύλη της Σχολής Λεμβάρχου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους και της Σχολής Κυβερνήτου Ναυτοπροσκοπικού Σκάφους, ενσωμάτωση νομοθετικών διατάξεων της πολιτείας και λοιπά θέματα.

Οι εγκεκριμένες τροποποιήσεις, βελτιώσεις και προσθήκες τίθενται με μπλε χρώμα, ώστε να είναι ευχερώς εμφανείς, στο σώμα του Κανονισμού, ο οποίος είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76_2019.pdf