Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/02/2017
A/A: 4 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ./Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 3ης Φεβρουαρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Αναστολή Λειτουργίας Συστήματος:
1ου Συστήματος Προσκόπων Αμαλιάδας, Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Πελοποννήσου.

Παρακαλείται ο Έφορος Οικονομικών & Περιουσίας της Περιφερειακής Εφορείας Δυτικής Πελοποννήσου να προβεί στην άμεση παραλαβή των υλικών και των οικονομικών βιβλίων και στοιχείων του ανωτέρου Συστήματος και το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής να κοινοποιηθεί στην Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας της Γενικής Εφορείας.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4_2017.pdf