«100 Μεγάλα Παιχνίδια… και όχι μόνο»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 08/02/2017
A/A: 14 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης της Γενικής Εφορείας2015-2017 και με γνώμονα την ανάγκη για συνεχή υποστήριξη του έργου τωνΕνηλίκων Στελεχών και για εμπλουτισμό του Προσκοπικού Προγράμματος με ιδέες, ηΓενική Εφορεία προετοίμασε και διανέμει σε όλα τα Προσκοπικά Συστήματα τα «100Μεγάλα Παιχνίδια… και όχι μόνο». Στο πακέτο αυτό περιλαμβάνεται η ανάλυση καιτα υλικά όλων των παιχνιδιών και αφορά όλα τα Τμήματα.

Με την κίνηση αυτή θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στη μεγάληπροσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια ώστε η Γενική Εφορεία να παρέχει χρήσιμεςιδέες στα Ενήλικα Στελέχη μας, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε πρόγραμμα,δράσεις και αναμνήσεις για τα παιδιά και τους εφήβους της πατρίδας μας. Ησυλλογή και η διευθέτηση του υλικού αποτελεί μια χρονοβόρα και επίπονηδιαδικασία για τους ανθρώπους που την υλοποιούν. Οφείλω να ευχαριστήσω όλη τηνομάδα εργασίας που υποστήριξε ακόμη ένα τέτοιο έργο.


Μέσα από τα 100 Μεγάλα Παιχνίδια ας δώσουμε και ένα παράδειγμα. Σεμια περίοδο κρίσης, με απλά υλικά, με έξυπνες ιδέες και βασιζόμενοι στη συνεργασία,στη φιλία, τη φαντασία, την περιπέτεια μπορούμε να προσφέρουμε απλόχεραψυχαγωγία και υπέροχες εμπειρίες στους νέους. Οι Πρόσκοποι και τα παιχνίδια μαςνα αποτελέσουμε έναν τρόπο διαφυγής από τα καθημερινά προβλήματα. Έχουμευποχρέωση να το κάνουμε!


Η αποστολή των 100 Μεγάλων Παιχνιδιών προς τα Προσκοπικά Συστήματα,θα γίνει με ευθύνη των Περιφερειακών Εφορειών.
 


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14_2017.pdf