Ασφάλιση Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων κατά τη συμμετοχή τους σε Αγώνες

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 04/10/2019
A/A: 72 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων


Όπως γνωρίζετε, η Κεντρική Διοίκηση φροντίζει για την ετήσια ασφάλιση των Ναυτοπροσκοπικών μας Λέμβων, που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.

Τα τελευταία χρόνια οι Λέμβοι μας συμμετέχουν σε δραστηριότητες πέραν των συνηθισμένων, όπως για παράδειγμα σε Αγώνες, ναυταθλητικούς, ιστιοπλοϊκούς, κωπηλατικούς κ.λπ., πανελλήνιου και τοπικού χαρακτήρα, που διοργανώνονται είτε από Προσκοπικά Κλιμάκια του Σ.Ε.Π. είτε και από τρίτους φορείς.

Για τη συμμετοχή Ναυτοπροσκοπικών Λέμβων σε Αγώνες απαιτείται επέκταση του ετήσιου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προκειμένου να εξακολουθεί η ισχύς της κάλυψης αστικής ευθύνης. 

Κατόπιν τούτων, εάν Λέμβος προτίθεται να συμμετάσχει σε κάποια από τις προαναφερθείσες ή παρόμοιες δραστηριότητες, ο Αρχηγός Συστήματος πρέπει να αποστέλλει έγκαιρα (10 ημέρες πριν τη δραστηριότητα) ηλεκτρονικό μήνυμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] δηλώνοντας το όνομα και τον αριθμό λεμβολογίου της Λέμβου, καθώς και τη δραστηριότητα που πρόκειται να λάβει μέρος, ώστε να ενημερώνεται έγκαιρα η ασφαλιστική εταιρεία, να καταβάλλεται το απαιτούμενο ασφάλιστρο, να εκδίδεται η σχετική πρόσθετη πράξη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και να χορηγείται η σχετική βεβαίωση για κάθε Λέμβο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής Λέμβου σε Αγώνες χωρίς να έχει προηγηθεί η ανωτέρω διαδικασία και πρόκλησης ατυχήματος, τότε τυχόν αστική ευθύνη δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία.  Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 72_2019.pdf