Αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 03/10/2019
A/A: 10 / 2019

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων (Τεύχος Γ’ Μέρος 4ο, Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου) διαδικασία για την αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World» και μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων που απαιτούνται, της Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου και της Εθελοντικής Υπηρεσίας Προσκόπου του Κόσμου, ο Ανιχνευτής Κωνσταντίνος Δρακόπουλος (2ο Σύστημα Προσκόπων Πάτρας) εκπλήρωσε μ’ επιτυχία τις υποχρεώσεις του και ονομάζεται 

Πρόσκοπος του Κόσμου-Scout of the World

Συγχαίρω θερμά τον ανωτέρω για την επιτυχή ολοκλήρωση της προόδου του και του εύχομαι εκπλήρωση των προσδοκιών του. 


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10_2019.pdf