Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Εφορείας Οικονομικών & Περιουσίας Γ.Ε.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 18/09/2019
A/A: 65 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Οικονομικών & ΠεριουσίαςΠροκειμένου να υποστηριχθεί η Εφορεία Οικονομικών και Περιουσίας της Γενικής Εφορείας στο έργο της, σας ενημερώνουμε σχετικά με την επικείμενη δημιουργία Ομάδας Εργασίας.

Στην Ομάδα Εργασίας καλούνται να συμμετάσχουν Ενήλικα Στελέχη, Μέλη Προσκοπικών Δικτύων, Μέλη Επιτροπών Κοινωνικής Συμπαράστασης καθώς και Μέλη Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων. Θα προτιμηθούν ενδιαφερόμενοι φοιτητές ή απόφοιτοι οικονομικής σχολής (Α.Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. ή ανάλογου εκπαιδευτικού ιδρύματος) οι οποίοι  μπορούν να διαθέσουν 3 - 5 ώρες χρόνου την εβδομάδα (κυρίως στην έδρα της Κεντρικής Διοίκησης).

Η Ομάδα Εργασίας αφού εκπαιδευτεί ανάλογα, θα ασχοληθεί:
Με την υποστήριξη εφαρμογών και διαδικασιών που έχουν σχέση με τα οικονομικά.
Με τη σύνταξη προτάσεων σχετικά με την κωδικοποίηση και αναθεώρηση εγχειριδίων, Κανονισμών και Εγκυκλίων που αφορούν στην Εφορεία Οικονομικών & Περιουσίας Γ.Ε.
Με τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών που αφορούν θέματα της Εφορείας Οικονομικών & Περιουσίας Γ.Ε.
Με τη μεταφορά γνώσης σχετικής με προγράμματα και διαδικασίες σε Περιφερειακές Εφορείες, Συστήματα και Ενώσεις Παλαιών Προσκόπων.

Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τα Ενήλικα Μέλη του Σ.Ε.Π. που ενδιαφέρονται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], μέχρι την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019.

Οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Εργασίας θα λάβουν συστατική επιστολή, η οποία θα αναφέρει τις εργασίες στην υλοποίηση των οποίων συμμετείχαν, τον χρόνο δραστηριοποίησης και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, προκειμένου να αποτελέσει ένα επιπλέον προσόν στο βιογραφικό τους σημείωμα.Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ & ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 65_2019.pdf