Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 27/01/2017
A/A: 3 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2017, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

ΜετονομασίαΣυστήματος:
1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Παλαιάς Φώκαιας σε 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Δήμου Σαρωνικού, Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής.

Έγκριση Οριστικής Λειτουργίας Συστήματος:
1ου Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Δήμου Σαρωνικού (πρώην Παλαιάς Φώκαιας), Περιφερειακής Εφορείας Ανατολικής Αττικής.

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3_2017.pdf