Διοικητικά Θέματα

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/01/2017
A/A: 2 / 2017

Εγκύκλιος

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δ.Σ/Σ.Ε.Π., στη συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2016, μετά από εισήγηση του Γενικού Εφόρου, αποφάσισε:

Έγκριση Οριστικής Λειτουργίας Συστημάτων:
1ο Σύστημα Αρμενίων Προσκόπων, Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού
2ο Σύστημα Αρμενίων Προσκόπων, Περιφερειακής Εφορείας Σαρωνικού

 


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2_2017.pdf