Αλλαγή του ορίου συναλλαγών που πραγματοποιούνται με μετρητά

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 10/01/2017
A/A: 1 / 2017

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Προκειμένου οισυναλλαγές του Σ.Ε.Π. να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις και λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές μεταβολές που συντελούνται στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, σας γνωστοποιούμε την παρακάτω αναφερόμενη αλλαγή στη διαδικασία διενέργειας πληρωμών και εγγραφών στα βιβλία του Σ.Ε.Π., για τις δαπάνες των Προσκοπικών Συστημάτων, Κλιμακίων και Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, όπως αυτή έχει καθοριστεί από την Εγκύκλιο 1 / 13.01.2015.

 

Με την πρόσφατη δημοσίευση του Ν.4446/22.12.2016, μεταξύ των άλλων τροποποιείται το όριο του ποσού, κάτω από τοοποίο μπορούν να πραγματοποιούνται συναλλαγές με μετρητά ως ακολούθως: 

«Μειώνεται από χίλια πεντακόσια Ευρώ (€1.500,00) σε πεντακόσια Ευρώ (€ 500,00) το ύψος των συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων πάνω από το οποίο οι συναλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής (ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κ.λπ.). Δεν επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των πεντακοσίων Ευρώ (€ 500,00)». 


Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2017.pdf
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1_2017_ypodeigma_aitima_pliromis_timologioy.doc