Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 02/02/2017
A/A: 13 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13_2017.pdf