Υποστηρικτικό υλικό Προσκοπικού Προγράμματος

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/01/2017
A/A: 10 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης 2015-2017 της Γενικής Εφορείας, η Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων Γ.Ε.προετοίμασε μια βάση υποστηρικτικού υλικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10_2017.pdf