Συμμετοχή Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στο 2ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/03/2017

Νέο
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συμμετείχε στις εργασίες του 2ου Ελληνογερμανικού Φόρουμ Νεολαίας που πραγματοποιήθηκε 5 – 8 Μαρτίου 2017 στη Θεσσαλονίκη. Στόχος του φόρουμ ήταν να έρθουν σε επαφή άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (youthworkers) στην Ελλάδα και τη Γερμανία, προκειμένου να διερευνήσουν ευκαιρίες για μελλοντική συνεργασία, να προωθήσουν δραστηριότητες στον τομέα της Νεολαίας και να μοιραστούν μεταξύ τους καλές πρακτικές.

Στο πλαίσιο του
Forum παρουσιάστηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που μπορούν να βοηθήσουν την Eλληνο-γερμανική συνεργασία των νέων και να πολλαπλασιάσουν την αξία κοινών δράσεων:
  • To Erasmus+ (το πρόγραμμα της ΕΕ για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό) είναι ένα από τα πιο «δημοφιλή» προγράμματα μεταξύ των πολιτών των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και ένα από τα πιο μακροπρόθεσμα, καθώς υλοποιείται για το διάστημα 2014 –2020.
  • To πρόγραμμα Ελληνογερμανικών Ανταλλαγών περιλαμβάνει συναντήσεις παιδιών και νέων (8 έως 26 ετών) από την Ελλάδα και τη Γερμανία και υλοποιείται από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων παρουσίασε τη συστηματική εργασία του με τη νεολαία της χώρας μας μέσα από το παράδειγμα της προσφοράς του κατά την διάρκεια της προσφυγικής κρίσης. Συγκεκριμένα, ο Αλέξιος Γεωργαλής Εκπαιδευτικός Σύμβουλος 'Εργου ''Πρόσκοποι Ενεργοί Πολίτες του Κόσμου'',  παρουσίασε το έργο που επιτελεί η Προσκοπική Κίνηση από το 1910 καθώς και όλες τις δράσεις παροχής βοήθειας που οι Πρόσκοποι ανά την Ελλάδα έχουν προσφέρει στους πρόσφυγες και στις δομές που τους φιλοξενούν.