Απονομή Βεβαιωτικών Παρακολούθησης Εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 13/03/2017
A/A: 28 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Εκπαίδευσης

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας γνωρίζουμε ότι οι Βαθμοφόροι που αναγράφονται παρακάτω παρακολούθησαν μ' επιτυχία τις Εκπαιδεύσεις που ακολουθούν και τους απονέμεται το αντίστοιχο Βεβαιωτικό.

45η ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
11- 15/5/2016
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΝ ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 07/03/2016

54η ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ
26– 30/10/2016
ΤΟΠΟΣ: Π.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ν. ΤΣΕΣΜΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 07/03/2017

58η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
26–27/11& 9–11/12/2016
ΤΟΠΟΣ: ΕΣΤΙΑ 2ου Σ.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΑΙΝΑΛΟ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ν. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 19/01/2017

20η ΣΧΟΛΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ
26 –27/11 & 9 – 11/12/2016
ΤΟΠΟΣ: ΕΣΤΙΑ 2ου Σ. Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΑΫΓΕΤΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Μ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 23/02/2017

33η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
27/11/2016
ΤΟΠΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΑΡΧΗΓΟΣ: Κ. ΒΕΡΓΙΤΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 23/01/2016

118η ΣΧΟΛΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ ΚΑΛΟΔΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
4 –8/1/2017
ΤΟΠΟΣ: ΒΑΣΗ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΒΟΛΟΥ
ΑΡΧΗΓΟΣ: Ν. ΧΑΛΙΑΣΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: 23/02/2017

Συγχαίρω κάθε έναν από τους παραπάνω αναφερόμενους Βαθμοφόρους και εύχομαι σ' όλους συνέχιση της προσπάθειας με τον ίδιο ενθουσιασμό και ζήλο για την προσωπική ανάπτυξή τους και την καλή εφαρμογή του Προσκοπικού Προγράμματος.


Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28_2017.pdf