Διοικητικές Μεταβολές

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 09/03/2017
A/A: 27 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διοίκησης

Σας ανακοινώνουμε ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Κανονισμό Διοίκησης του Σ.Ε.Π., επέρχονται οι πιο κάτω Διοικητικές Μεταβολές:

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:


Αντωνόπουλος

Μιλτιάδης

17083

Αρχηγός 20ου Συστήματος Προσκόπων Τούμπας

Βαγγαίας

Αθανάσιος

17392

Αρχηγός 1ου Συστήματος Προσκόπων Ηράκλειας

Αργυρός

Βασίλειος

17311

Υπαρχηγός 3ου Συστήματος Προσκόπων Κέρκυρας

Γκαλά

Σοφία

17007

Υπαρχηγός 20ου Συστήματος Προσκόπων Τούμπας

Λόξας

Παναγιώτης

17742

Αρχηγός Ομάδας Προσκόπων

1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ζακύνθου

Παγκράτη

Αικατερίνη

23223

Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

3ου Συστήματος Προσκόπων Κέρκυρας

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ:

Καραλούδα

Φανούλα

102629

Αρχηγός Προσκοπικού Δικτύου

2ου Συστήματος Προσκόπων Ξάνθης

Στεφανοπούλου

Ιωάννα

98045533

Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ζακύνθου

Βίτσου

Ελένη

98045534

Υπαρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ζακύνθου

 

Στους πιο πάνω Βαθμοφόρους, εύχομαι Καλή Επιτυχία στην επίτευξη των στόχων τους. 

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 27_2017.pdf