Πίνακας Αναδειχθέντων Μελών Γενικής Συνέλευσης Ιδρύματος ΣΕΠ για τα έτη 2017 & 2018

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 01/03/2017
A/A: 24 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος

Μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/12.5.2014) και από τον Κανονισμό Διοίκησης διαδικασίας ανάδειξης Βαθμοφόρων, Μελών Ε.Κ.Σ. και Μελών Ε.Π.Π. ως εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Ιδρύματος «ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ», το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 10ης Φεβρουαρίου 2017 ενέγραψε με βάση τα υποβληθέντα πρακτικά των αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών τους αναδειχθέντες στο Μητρώο των Μελών της Γενικής Συνέλευσης.

Tα νέα Αναδειχθέντα Μέλητης Γενικής Συνέλευσης Βαθμοφόροι, Μέλη Ε.Κ.Σ. και Μέλη Ε.Π.Π., για τη διετία 2017-2018, αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24_2017.pdf