Νέα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/2014, ΦΕΚ Α’ 115/12.05.2014)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 01/03/2017
A/A: 23 / 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (άρθρο 8 παρ. 1Αγ), το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στη συνεδρίαση της 10.2.2016 την εγγραφή στα Τακτικά Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» των κ.κ.:

-       Κωνσταντίνου Βεργίτση

-       Άγγελου Καραμάνη

-       Δημήτριου Μανίκη και

-       Ξενοφώντα Σπιταδάκη,

καθόσον έχουν διατελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τουλάχιστον επτά (7) έτη.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23_2017.pdf