ΨΗΦΙΣΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 21/08/2019

Ψήφισμα


Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 
μετά το θλιβερό άγγελμα της επιστροφής στον Δημιουργό 
του μέλους της Προσκοπικής Οικογένειας 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΝΑΝΑΣ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

κατόχου του Προσκοπικού Παρασήμου του Αργυρού Φοίνικα και

Εκπαιδεύτριας του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων 

α π ο φ ά σ ι σ ε 

-  Να υποβληθούν συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης
-  Να κατατεθεί χρηματική δωρεά στη μνήμη της
-  Θα τελεστή μνημόσυνο στη μνήμη της στο Προσκοπικό Κέντρο  «Δημήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος»
   Περδικόβρυσση Παρνασσού.Επισυνάψεις

ΨΗΦΙΣΜΑ Ευαγγελίας (Νανάς) Κουντούρη.pdf