Αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World»

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 23/07/2019
A/A: 6 / 2019

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού Δικτύου

Σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων (Τεύχος Γ’ Μέρος 4ο, Κλάδος Προσκοπικού Δικτύου) διαδικασία για την αναγνώριση «Πρόσκοπος του Κόσμου – Scout of the World» και μετά την ολοκλήρωση των δύο σταδίων που απαιτούνται, της Ανακάλυψης Προσκόπου του Κόσμου και της Εθελοντικής Υπηρεσίας Προσκόπου του Κόσμου, το Ενήλικο Στέλεχος Εριφύλη Μπόικου (Αρχηγός Ομάδας Προσκόπων, 1ο Σύστημα Προσκόπων Χαλάστρας) και το Μέλος Προσκοπικού Δικτύου Χρήστος Ροδίτης (9ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Καλαμαριάς) εκπλήρωσαν μ’ επιτυχία τις υποχρεώσεις τους και ονομάζονται 

Πρόσκοποι του Κόσμου-Scouts of the World

Συγχαίρω θερμά τα ανωτέρω Ενήλικα Στελέχη μας για την επιτυχή ολοκλήρωση της προόδου τους και τους εύχομαι εκπλήρωση των προσδοκιών τους. Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6_2019.pdf