ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 01/07/2019
A/A: 655 / 2019

Προκήρυξη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την
Πρόσληψη Υπαλλήλου στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π.


Το Ίδρυμα ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπάλληλο στο Προσκοπικό Πρατήριο Σ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3373Β/2016) και της από 23 Ιουνίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με έδρα την Αθήνα. 


Σκοπός της θέσης
Θα έχει ως κύρια καθήκοντα (ενδεικτικά):
Την υποστήριξη της λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου (πωλήσεις, προμήθειες, αποθήκευση, τιμολόγηση, τήρηση αποθήκης κ.λπ.), 
Την υποστήριξη των πωλήσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος (digital marketing, εξυπηρέτηση παραγγελιών κ.λπ.). 
Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Λειτουργίας του Προσκοπικού Πρατηρίου. 


Σπουδές
Απόφοιτος Β’ βάθμιας εκπαίδευσης.


Γνώσεις, Ικανότητες & Εμπειρία
Ηλικία 25 – 40 ετών.
Μέλος του Σ.Ε.Π. την τελευταία πενταετία (επιθυμητό).
Τριετής εμπειρία σε πωλήσεις. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (σε περίπτωση άρρενος υποψηφίου).
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, με ευχέρεια σε γραπτή και προφορική επικοινωνία. 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών MS Office. 


Η αίτηση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Ε.Π. (Πτολεμαίων 1 – 2ος όροφος, 116 35 ΑΘΗΝΑ – Υπόψη κ. Κωνσταντίνου Πατινιωτάκη, Γενικού Γραμματέα Δ.Σ.) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  [email protected].

Η επιλογή θα γίνει βάσει προσόντων και μετά από προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων, χωρίς να δεσμεύεται το Σ.Ε.Π. ότι θα προβεί υποχρεωτικά σε πρόσληψη ενός εκ των υποψηφίων.

Τo άτομο που θα επιλεγεί, θα υπογράψει σύμβαση ορισμένου χρόνου 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης για επιπλέον 12 μήνες.
Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ


Επισυνάψεις

655_1.7.2019_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ.pdf