Απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους χώρους του ΣΕΠ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 22/02/2010
A/A: 25 / 2010

Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων εναρμονισμένο με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (Νόμος 3730/2008) που αφορά στην απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους Δημόσιους Χώρους, αποφάσισε την εφαρμογή του Νόμου σε όλους τους χώρους που ανήκουν στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. 

Πιο συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε κανέναν κλειστό χώρο όπως σε Προσκοπικές Εστίες, Προσκοπικά Κέντρα, Κτήρια Τοπικών και Περιφερειακών Εφορειών, Κτήρια Ενώσεων Παλαιών Προσκόπων, κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, εκπαιδεύσεων, δράσεων, συμβουλίων ή άλλων συναντήσεων. Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2009 ο νόμος εφαρμόζεται με συνέπεια στο κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης του ΣΕΠ (Πτολεμαίων 1, Αθήνα). 

Καλούνται όλοι οι Βαθμοφόροι και τα ενήλικα Στελέχη της Κίνησης μας να αποτελέσουν προσωπικό παράδειγμα προς τα μέλη των Τμημάτων τους και τους νέους της Κίνησης μας όχι μόνο εφαρμόζοντας το νόμο αλλά και αποδεικνύοντας στην πράξη το παιδαγωγικό έργο του Προσκοπισμού.


Επισυνάψεις

an_025_10.pdf