Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2019

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 19/06/2019
A/A: 46 / 2019

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σας γνωρίζουμε ότι η φετινή Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στην ευρύτερη περιοχή του όρους Μαινάλου. Προκειμένου να συμμετάσχουν Ανιχνευτές και Ανιχνεύτριες στη Διαδικασία Ανάδειξης, θα πρέπει να συμπληρωθούν και να αποσταλούν ιεραρχικά στην Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε., μέχρι την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, τα συνημμένα έντυπα, φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας, βεβαιωτικά παρακολούθησης Ανιχνευτικών Εργαστηρίων και επιτυχούς παρακολούθησης της Εκδρομής Εξερεύνησης Δάφνης καθώς και αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης ποσού € 70,00 (το κόστος συμμετοχής στην Διαδικασία Ανάδειξης) στον τραπεζικό λογαριασμό 362-002002-004878 της ALPHA BANK (IBAN: GR 02 0140 3620 3620 0200 2004 878). Στην απόδειξη κατάθεσης πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται σαν αιτιολογία η φράση «ΕΘΝ-19» και το ΕΠΩΝΥΜΟ του/της Ανιχνευτή/τριας. Αιτήσεις πέραν της 17ης Ιουλίου 2019 δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Οι αιτήσεις, για να θεωρούνται έγκυρες, θα πρέπει να συνοδεύονται από το σύνολο των εγγράφων και βεβαιωτικών που προαναφέρθηκαν. 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων είναι:
1. ΗΛΙΚΙΑ  Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γεννηθεί μετά τις 31.12.2000 και να έχει συμμετάσχει ενεργά στις δράσεις της Κοινότητάς του/της. Στον/στην υποψήφιο/α ΔΕΝ πρέπει να έχει χορηγηθεί ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΟΥ.
2. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ  ΔΑΦΝΗΣ   Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος του ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗΣ.


Όσοι από τους/τις Ανιχνευτές/τριες κριθούν ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, θα κληθούν από την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. να συμμετάσχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους. Ειδικά για τους Απόδημους Ανιχνευτές/τριες, η Διαδικασία Ανάδειξης θα γίνει με ευθύνη της Περιφερειακής Εφορείας Αποδήμων Ελλήνων Προσκόπων και μετά από συνεννόηση με την Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

Κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης οι Ανιχνευτές/τριες θα πρέπει να παρουσιάσουν τη ζωή τους στην Κοινότητα, σε μια σύντομη ατομική παρουσίαση που δεν θα υπερβαίνει τα 7 λεπτά. Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι από την ίδια Κοινότητα Ανιχνευτών, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι η παρουσίαση ομαδικών δραστηριοτήτων θα γίνει ατομικά.

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Προσκοπικών Κλάδων (τεύχος Γ, μέρος 3ο) ορίζεται πενταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Διαδικασία Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2019, την οποία θα αποτελούν οι κ.κ.:

Παναγιώτης Βασάλος, Έφορος Εκπαίδευσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής
Μπιάνκα Θέου, Αρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών 1ου Σ.Π. Καρδίτσας 
Σοφία Καραγιαούρη, Έφορος Εκπαίδευσης ΠΕ Σαρωνικού 
Θύμιος Κουτσοχιώνης, Αν. Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας
Σταύρος Ρούμπης, Αρχηγός Κοινότητας Ανιχνευτών 1ου Σ.Π. Σαρωνικού

Η ανωτέρω επιτροπή έχει την ευθύνη της οργάνωσης της Διαδικασίας Ανάδειξης Προσκόπων Έθνους 2019 και την αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προσκοπικών Κλάδων.


Οι Πρόσκοποι, μέσω των προγραμμάτων, των δράσεων και των διαχρονικών αξιών τους, για περισσότερα από 109 χρόνια εφαρμόζουν έμπρακτα στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου! 16 ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 46_2019.pdf
ΑΝ.46_2_ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΘΝΟΥΣ 2019.doc
ΑΝ.46_3_ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΡΙΑΣ 2019.pdf
ΑΝ.46_4_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2019.doc
ΑΝ.46_5_ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΕΝΑ 2019.doc