Ανακήρυξη Επίτιμων Μελών του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων», σύμφωνα με τον Οργανισμό Σ.Ε.Π. (ΠΔ 71/2014, ΦΕΚ Α’ 115/12.05.2014)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 01/03/2017
A/A: 22 / 2017

Ανακοίνωση

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό του Σ.Ε.Π. (άρθρο 4 παρ. 5), το Διοικητικό Συμβούλιο ανακήρυξε ως Επίτιμα Μέλη του Ιδρύματος «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»:

i. Στη συνεδρίαση της 19.12.2016 τους κ.κ.:

-       Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, Βουλευτή, Δημοσιογράφο και Ιστορικό

-       Δημήτριο Τόλιο, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης

ii. Στη συνεδρίαση της 16.1.2017 τους κ.κ.:

-       Μιχαήλ Ψύλο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων

-       Κωνσταντίνο Γκαβέρα, Δικηγόρο Πειραιώς

Οι ανωτέρω έχουν συμβάλλει με το έργο τους στην πρόοδο της Προσκοπικής Κίνησης, και στην εξυπηρέτηση του σκοπού του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 22_2017.pdf