Ομαδική Επιβράβευση Κοινοτήτων Ανιχνευτών

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 24/02/2017
A/A: 18 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

Σε εφαρμογή του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Κλάδου Ανιχνευτών (Άρθρο 6.8), σας γνωρίζουμε την έναρξη της διαδικασίας αποστολής των αιτήσεων σχετικά με την Ομαδική Επιβράβευσητων Κοινοτήτων Ανιχνευτών για την προσκοπική χρονιά 2015-2016.

Στόχος του Προγράμματος Προόδου είναι η συμβολή του Ανιχνευτή στην επιτυχία των ομαδικών δράσεων της Κ.Α. Ο σκοπός των Ομαδικών Επιβραβεύσεων είναι η αναγνώριση από την Γενική Εφορεία της σωστής λειτουργίας και δράσης της Κ.Α., η οποία εφαρμόζει όλα τα στοιχεία της μεθοδολογίας του Κλάδου Ανιχνευτών.

Ομαδικές Επιβραβεύσεις απονέμονται στις Κ.Α., οι οποίες πραγματοποίησαν επιτυχώς τις παρακάτω δράσεις, στο πλαίσιο ενός ετήσιου Προγράμματος Δράσεων:

·         Μεγάλη Δράση Υπαίθρου

·         Παρουσίαση Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου

·         Τριήμερη Χειμερινή Εκδρομή

·         Δράση Προσφοράς

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και πιστοποίηση των ποιοτικών κριτηρίων των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για κάθε Κ.Α. είναι ο Έφορος Κλάδου Ανιχνευτών ή Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της αντίστοιχης Περιφερειακής Εφορείας. Αφού ολοκληρωθούν οι συγκεκριμένες Ομαδικές Ενασχολήσεις εντός της προσκοπικής χρονιάς από μια Κ.Α. επιβραβεύεται το Τμήμα με το διακριτικό των «Ομαδικών Επιβραβεύσεων», κατόπιν εισήγησης του Εφόρου Κλάδου Ανιχνευτών ή του Εφόρου Εφαρμογής Προσκοπικού Προγράμματος της Περιφερειακής Εφορείας, στον Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε.

Η Γενική Εφορεία ανακοινώνει κάθε χρόνοτις Κ.Α. που πληρούν τα κριτήρια και οι Ανιχνευτές τους φέρουν στη στολή το αντίστοιχο διακριτικό σήμα.

Η βράβευσητων Κοινοτήτων που θα πληρούν τα κριτήρια της διάκρισης των Ομαδικών Επιβραβεύσεων για τη χρονιά 2015-2016 θα γίνει στο πλαίσιο της 33ης Π.Α.Π.Ε. Γι’ αυτό λοιπόν οι Αρχηγοί Κοινοτήτων πρέπει να στείλουν μέχρι τη Δευτέρα 31/3/2017 στον Αναπληρωτή Έφορο Κλάδου Ανιχνευτών Γ.Ε. κ. Γιώργο Μούρτζο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τα εξής:

·        Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση,

·        Μια φωτογραφία για κάθε μια προϋπόθεση (4 συνολικά),

·        Τέσσερις φωτογραφίες από την ΜΔΥ που να δείχνουν Πρωτογενή Έρευνα, Προσφορά, Περιπέτεια μέσω της Ανίχνευσης Φύσης και Ψυχαγωγία στον τόπο που έγινε η ΜΔΥ και

·        Την πρόσκληση της Παρουσίασης της ΜΔΥ.


Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18_2017.pdf
ΑΝ.18_Εντυπο Ομαδικων Επιβραβευσεων.pdf