Δημιουργία Ομάδας Εργασίας για το 24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 16/01/2017
A/A: 8 / 2017

Ανακοίνωση
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Εφορεία Διεθνών Σχέσεων

Όπως είναι γνωστό, κάθε τέσσερα (4) χρόνια η Παγκόσμια Οργάνωση της Προσκοπικής Κίνησης διοργανώνει το Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree. Πρόκειται για τη συνάντηση δεκάδων χιλιάδων νέων από όλο το κόσμο που για δέκα μέρες ζουν σε κλίμα αδελφοσύνης, χαράς και αλληλεγγύης, κάνοντας νέες φιλίες και όνειρα για το μέλλον. Η Ελλάδα είναι πάντοτε παρούσα σε όλα τα γεγονότα του Παγκόσμιου Προσκοπισμούόπως τα Jamboree, MOOT, παγκόσμια Συνέδρια κ.ά. Εξάλλου σημαντικό σταθμό στην υπερεκατοντάχρονη ιστορία του Σ.Ε.Π. απετέλεσε η διοργάνωση του 11ου Παγκόσμιου Προσκοπικού Jamboree, στον Μαραθώνα το 1963.

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυνάψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8_2017.pdf