ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψη Στελέχους «Διαχειριστής Έργου» (Project Manager) Υλοποίησης επιδοτούμενου προγράμματος Erasmus+KA3 με τίτλο “Refugees Welcome”

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/12/2016
A/A: Α.Π.: 1060 / 2016

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

1060_14.12.2016_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS plus.pdf