Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών για την Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής (Προκήρυξη 642/20.9.2016)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 07/10/2016
A/A: Α.Π.: 702 / 2016

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

642_20.09.2016_ΝΕΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_702_07.10.2016_Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Στολής.pdf