Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην Πανελλήνια Κατασκήνωση Λυκοπούλων 2016

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/07/2016
A/A: Α.Π.: 514 / 2016

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

514_14.7.2016_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ CUBOREE.pdf
514_14.7.2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ.pdf