Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην Πανελλήνια Κατασκήνωση Λυκοπούλων 2016 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τη σίτιση των συμμετεχόντων στην Πανελλήνια Κατασκήνωση Λυκοπούλων 2016

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 14/07/2016
A/A: Α.Π.: 513 / 2016

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

513_14.7.2016_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΙΤΙΣΗΣ CUBOREE.pdf
513_14.7.2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Β Γ ΣΙΤΙΣΗ.pdf