ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Πρόσληψη Στελέχους Λειτουργιών Κεντρικής Διοίκησης Σ.Ε.Π. (Operating Officer)

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 10/03/2016
A/A: Α.Π.: 364 / 2016

Πρόσκληση


Επισυνάψεις

364_10.5.2016_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΕΠ.pdf