ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διοικητικό Συμβούλιο
Ημ/νια Έκδοσης: 03/03/2016
A/A: Α.Π.: 194 / 2016

Προκήρυξη


Επισυνάψεις

194_3.3.2016_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Θεσσαλονίκη (Αιόλου).pdf