Επιχορηγήσεις από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης προς τα Κλιμάκια του Σ.Ε.Π.

Γενική Εφορεία
Ημ/νια Έκδοσης: 14/11/2016
A/A: 30 / 2016

Εγκύκλιος
Εφορεία Γενικής Εφορείας: Γενικός Έφορος


Επισυνάψεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30_2016.pdf